Inspiratiedag "Uitdagingen en perspectieven voor de antiracistische beweging"

3 september 2014 -- Marius Dekeyser
Zaterdagvoormiddag 27/9/2014, 10u-13u in Atlas Antwerpen. Organisatie: Hand in Hand tegen racisme vzw

Waarover gaat het?
In het huidige weldenkende Vlaanderen is het woord “racisme” bijna taboe geworden. Uiteraard zijn we er allemaal tegen maar “is er eigenlijk nog wel een probleem?” Extreemrechts ligt op apegapen, er is een wetgeving tegen racisme, Europa verplicht de (vele) overheden om discriminatie aan te pakken…

Tegelijk blijft de tewerkstellings- en onderwijsachterstand van mensen met een migratieachtergrond groeien en neemt de zogenaamde “gekleurde” armoede gestaag toe. Het toekomstperspectief van vele jongeren ziet er bijzonder somber uit. Ondanks alle persoonlijke inspanningen krijgen ze het gevoel constant tegen een onzichtbare muur op te lopen, een muur van zeer subtiele en sluipende vooroordelen. Racisme dus, wat niet altijd als dusdanig wordt (h)erkend of ervaren en dat maakt het bijzonder moeilijk om het te bestrijden.

Herkent u dit? Zit ook u met een onbehaaglijk gevoel bij “ik ben geen racist, maar …”? Of bent u zelf tegen deze muur gebotst? Kom dan zeker naar onze inspiratie(voormid)dag op 27 september in Antwerpen.

Drie invalshoeken
Met de hulp van drie boeiende sprekers nemen we een aantal actuele tendensen in onze samenleving onder de loupe en overleggen we samen wat we kunnen doen om het hedendaagse racisme te bestrijden.

Eén. Onze samenleving is steeds meer superdivers. Wat betekent dit voor de samenleving in haar geheel en hoe kunnen we hier positief mee omgaan? Dirk Geldof, onder andere auteur van “Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert” geeft een voorzet.

Twee. De kennis van het Nederlands is zeer belangrijk bij onderwijs en tewerkstelling maar taal kan ook als een instrument van discriminatie fungeren. Jef Verschueren, professor taalkunde Universiteit Antwerpen, wijst ons op de wolfsklemmen en valkuilen van Nederlandse eentaligheid als dé norm voor een geslaagd integratiebeleid.

Drie. Een inleiding over dé blinde vlek bij uitstek, het quasi vanzelfsprekende westerse superioriteitsgevoel. Waarom voelen westerlingen zich vaak nog steeds (moreel) beter dan de rest van de wereld? Waar komt dat sluipend racisme toch vandaan, hoe herkennen we het en wat kunnen we eraan doen? Is er misschien nood aan een soort “dekolonisatie van de geest”? Politicologe Meryem Kanmaz  helpt ons op weg.

Na deze inleidingen vragen we ook uw mening over wat een antiracistische beweging hiermee kan en moet doen de komende jaren. Liefst samen met u. Bij voorbaat dank.

Programma

9u30 Deuren open, koffie staat klaar.

10u Welkom 

10.15u Superdiversiteit en antiracisme. Inleiding door Dirk Geldof,  lector en onderzoeker Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen HUBrussel en lector 'Diversiteit, armoede & stad' Opleiding Sociaal Werk, Karel de Grote-Hogeschool. Auteur van ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert.’

Zie https://www.acco.be/nl-be/items/9789033493362/Superdiversiteit

10.45u Assimilatie en integratie voorbij. De functie van taal. Inleiding door prof. dr. Jef Verschueren, gewoon hoogleraar taalkunde Universiteit Antwerpen. Hij was onder meer coauteur met Jan Blommaert van de ophefmakende boeken Het Belgische migrantendebat: de pragmatiek van de abnormalisering, Antwerpen, International Pragmatics Association(1992) en “ Antiracisme” (Hadewijch, 1994, Antwerpen).

Zie ook http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/12/20/de-tolerantiedrempel-heruitgevonden

11.15u Dekolonisatie van de geest: hoe geraken we af van ons westers superioriteitsgevoel? Inleiding door Meryem Kanmaz, doctor in de politieke en sociale wetenschappen. Zij verrichtte uitgebreid onderzoek naar de dynamiek binnen Marokkaanse en Turkse moslimgemeenschappen in België en Europa. Ze geldt als een van de weinige experten in het uitdagende onderzoek- en beleidsdomein van de toekomst van islam in onze contreien en publiceerde hierover reeds in tal van binnen- en buitenlandse tijdschriften.

11.45u - 12.45u – Het woord is aan u.

12.45u  Voorlopige conclusies

13u Einde

Praktisch

De Inspiratie(voormid)dag gaat door op zaterdag 27 september 2014, van 10u tot 13u in Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen (op wandelafstand van het Centraal Station).

Inschrijven voor de Inspiratiedag is gratis maar wel vooraf verplicht om praktische redenen. Stuur een mailtje met je naam en gegevens naar info@anti-racisme.be.

Je kan het evenement ook delen op facebook, zie: https://www.facebook.com/events/1479986232250632/

Organisatie: Hand in Hand tegen racisme vzw, http://www.anti-racisme.be

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier