Vervolgcampagne ik ben geen racist

26 juni 2015 -- Marius Dekeyser
Na de succesvolle online-campagne "ik ben geen racist maar" gaan we verder met een vervolgcampagne "ik ben geen racist" (en "maar" doorstreept).

"Ik ben geen racist maar”-campagne veroorzaakt storm op sociale media

Met de campagne “Ik ben geen racist maar”, die op 27 april 2015 werd gelanceerd, wilde antiracisme-organisatie Hand in Hand op sociale media het debat openen over racisme en mogelijke oplossingen. In dat opzet zijn we duidelijk geslaagd: de campagne zorgde einde april voor duizenden comments op Facebook en Twitter.

Verhalen over racisme en discriminatie domineren alweer het medialandschap. De terugkeer van Syriëstrijders, aanslagen in Parijs en uitspraken van bepaalde politici zorgen voor debatten en discussies rond de termen ‘vrije meningsuiting’, ‘discriminatie’ en ‘racisme’. Racisme wordt daardoor gerelativeerd, soms zelfs genormaliseerd. Hand in Hand wilde met een nieuwe campagne duidelijk maken dat racisme wel degelijk nog elke dag voorkomt, om het zo met z’n allen te bestrijden.

‘Ik ben geen racist maar…’: een racistisch filmpje dat per dislike korter wordt

Vertrekpunt van de campagne was een ogenschijnlijk onbelangrijke zin die we elke dag horen: ‘Ik ben geen racist maar.’ Een voorzichtige opener waarna iemand toch aan een racistisch discours begint. In een filmpje op ikbengeenracistmaar.be zagen we een vrouw hetzelfde doen. Wat volgde was een reeks clichés en veralgemeningen over mensen van vreemde herkomst. Clichés die je regelmatig leest op sociale media, waar mensen dezelfde openingszin gebruiken om zich zowat alles te permitteren.

Met één verschil: wie haar onderbrak door te disliken, kortte het racistische filmpje enkele milliseconden in. Het doel? Met z’n allen massaal disliken zodat het racistische discours in het filmpje helemaal verdween. Je kon én kan nog steeds op de website ook een manifest ondertekenen dat de overheid oproept om meer te ondernemen tegen racisme en discriminatie.

Herkenbaarheid veroorzaakt debat

Dat de monoloog en hetgeen de vrouw zegt voor velen herkenbaar was, werd snel duidelijk. Heel wat mensen duwden op dislike, anderen gingen akkoord met wat de vrouw zei. Voer voor discussie: wat is racisme? Waar begint en waar eindigt het? Wat is een veralgemening? Welke zijn de échte pijnpunten? De campagne was hét gespreksonderwerp op Facebook en Twitter.

Resultaten

Op iets meer dan 24 uur tijd behaalde het filmpje maar liefst 35.000 dislikes, waardoor de vrouw haar monoloog ‘Ik ben geen racist maar’ helemaal werd ingekort tot ‘Ik ben geen racist’. Wat nog belangrijker is: alle belangrijke Vlaamse media berichtten over de campagne, wat op hun Facebook-pagina’s zorgde voor lange en hevige discussies met duizenden comments. Alleen al het facebook-bericht op de eigen fanpagina "jobdiscriminatie" (van Hand in Hand) werd meer dan 12000 keer gelezen.

Ook op Twitter woedde het debat: de hashtag #ikbengeenracistmaar was urenlang hét trending topic. Missie meer dan geslaagd.  Hand in Hand gaat deze resultaten gebruiken om de overheid te verzoeken structurele oplossingen tegen racisme te zoeken.

Wat kan je nu nog doen?

1° Teken het manifest

Het filmpje is volledig weggeklikt maar Hand in Hand wil vooral structurele oplossingen tegen racisme. We hebben hiervoor een manifest opgesteld dat de belangrijkste eisen weergeeft. Dat vindt u op www.ikbengeenracist.be of  op de achterzijde van de affiche in bijlage. Vele mensen ondertekenden dit al nadat ze het racistische filmpje hadden gedisliket. We willen nu nog meer mensen achter dit manifest krijgen. Surf daarom naar www.ikbengeenracist.be en onderteken mee het manifest.

2°. Verspreid de affiche "Ik ben geen racist maar"

Er is nu ook een papieren vervolg op de online-campagne "ik ben geen racist maar", bestel de vensteraffiche "ik ben geen racist" (met de "maar" doorstreept):

Hier kan je de A3-affiche downloaden (manifest op ommezijde):

http://jobdiscriminatie.be/sites/default/files/A3_geenracist_2.pdf

Hier kan je het A4-pamflet downloaden (manifest op ommezijde):

http://jobdiscriminatie.be/sites/default/files/A4_geenracist.pdf

Bestellen van de papieren A3-affiche kan via het bestelformulier, zie http://jobdiscriminatie.be/contact-en-bestelformulier 

3° Werk mee aan het geplande vormingstraject

Na de zomer starten we in een aantal centrumsteden met een educatief traject dat dieper ingaat op het structureel racisme in onze samenleving én wat we hiertegen kunnen doen.

Interesse? Wil je op de hoogte blijven en/of meewerken? Stuur een mailtje naar info@anti-racisme.be

Foto's Steunbetuigingen

Bart Daems

Ik steun.

Alex Agnew

Alex Agnew steunt de campagne.

Moussa Laytouss

hallo,

Ik vind de campagne om discriminatie op de arbeidsmarkt en eigenlijk van de wereld te weren wel héél belangrijk, en niet meer van deze tijd ! Werkloosheid kan meerdere oorzaken hebben, waarvan DISCRIMINATIE zeker één is ! Werkloosheid  en discriminatie leiden of kunnen bevorderend werken om iemand in armoede te doen belanden en/of brengt kansarme gezinnen voor, die dan vaak in een vorm van armoede moeten zien te overleven...

Daarom zeggen wij, Armoede& Discriminatie zijn OnRechten want Recht op Werk=( wat eigenlijk een recht op en tot een persoonlijke ontwikkeling en verrijking) zijn Basis Rechten!!

het zou en mag zelf in de EU grondwet opgenomen worden zodat Armoedeé discrimnatie minder en minder voorkomen zodat meer en meer mensen uit de werkloosheid worden gehaald en dat er op die manier de arbeidsmarkt, nieuwe candidaten nieuwe betrekkingen en/of jobs aangeboden krijgen of kunnen vinden en zich zo dan verder kunnen ontwikkelenen en uiteindelijk heeft een moderne samenleving en maatschappij er ook alle baat bij om armoede & discriminatie aan te pakken en te weren.

Ik stel samen met anderen vast dat de sociale kloof en kloof tussen zij die een leven hebben en zij die de illusie hebben van een leven te hebben is en word eigenlijk, sinds de eeuwwisseling( 1999-2000), de invoering vd nieuwe € munt, de opkomst van nieuwe gigantische economische machten, de kloof tussen arm en rijk langs alle kanten aangepakt werd om de kloof dieper en groter te maken. 

Daarom steun ik en doe ik mee door mensen( vrienden,contacte,enz..) uit te nodigen om hiernaartoe te surfen de link die ik in mijn mail meestuur even te raadplegen en op de website, de knop " IK STEUN", te klikken.

mvg,Grtz,

Moussa L. (....A worried world citizen!)

Annabelle Van Nieuwenhuyse

Annabelle Van Nieuwenhuyse steunt de campagne

Ilse Heip

Onze arbeidsmarkt zou een weerspiegeling moeten zijn van onze samenleving. Een vicieuze cirkel waar ik mij zorgen over maak: door jarenlange discriminatie en het gebrek aan kansen geraken mensen geïsoleerd en zakken zelfs af naar criminaliteit. Hoe zou je zelf zijn als je geen rooie duit hebt? De gevangenissen reflecteren dit en dat is koren op de molen voor rechtse bewegingen. Die er dan weer voor zorgen dat er meer angst en minder kansen zijn voor anders gekleurde mensen. Hoog tijd om die cirkel te doorbreken... 

Joan Leeflang

Recht op werk voor elke burger. Ongeacht hun huidskleur, geslacht, geloofsovertuiging  of sexuele geaardheid.

Niemand wordt geboren om een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of geloof te haten. Een mens leert haten. Als we kunnen leren om te haten dan kunnen we ook leren om lief te hebben. Liefde komt gemakkelijker in ons hart dan haar tegenpool.

Citaat Nelson Mandela.

nicole timmerman

steunbetuiging omdat alle mensen dezelfde noden en verlangens hebben. diversiteit verrijkt!

Yves Van Reusel

Mensen die andere discrimineren missen zoveel rijkdom...

Bert Gabriëls

Steun! Steun! Steun!

Yves Bocklandt

Superdiversiteit is de toekomst. Of we het nu willen of niet. En zoals klimaatverandering een feit is, vormt ook superdiversiteit een uitdaging. Vlaanderen lijkt op dit punt nog steeds op de rem te staan. Heel diep in ons leeft als het ware de hunker naar een ver verleden. Graag willen we het 'onder-ons-houden'. Maar dat 'ons' verkleurt in sneltempo. En zoals het geen zin heeft om rechtopstaand een sterke golf te trotseren, zullen we makkelijker met dit gegeven kunnen omgaan indien we leren mee-surfen op de stroom.

Discriminatie voedt de geweldsspiraal. Het vergroot de druk en polarisatie. De golf wordt dan een clash, die meer pijn en slachtoffers zal veroorzaken, aan beide kanten.

Paul J.J. Beliën

Bruno Verheyden

Geef me werk, werk, werk,

'k heb twee handen, 'k voel me sterk

(De Kreuners, 1984)

Hugo Van Dienderen

Discriminatie bij aanwerving is één van de belangrijkste uitsluitingsmechanismen in onze superdiverse samenleving. Dat hebben tal van studies uitgewezen. We weten dit dus al jaren. Toch maakt het beleid daar geen werk van. dat klaag ik als voorzitter van GroenPlus met kracht aan.

Bart Daems

Samen maken we er werk van!

Gargili

Ik steun het absoluut omdat ik vind dat iedereen gelijke kansen verdient, en zeker op de werkvloer. Zo krijgt niet iedereen de zelfde kansen, en zo groeit de haat nog meer: 'Ze werken niet en rijden met een dikke BMW.' Ja hoe zou het toch komen dat ze niet werken?

Big up!

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier