Oproep en Trefdag

20 januari 2015 -- Ludo Segers

Wake voor vrede en respect - Antwerpen 26 januari 2015 om 18.30u Mechelseplein

Hand in Hand heeft de aanslagen in Parijs meteen uitdrukkelijk veroordeeld en tegelijk gewaarschuwd voor een mogelijke toename van racisme en van het risico op een gevaarlijke polarisatie in onze samenleving tussen moslims en niet-moslims. Heel wat opiniemakers volgen ons hierin en roepen op om niet te veralgemenen en een hele bevolkingsgroep niet tot zondebok te maken voor de misdaden van enkele fanatici. Deze terroristen willen trouwens niets liever dan de samenleving te verdelen om zo meer aanhangers te krijgen.
Helaas zijn er aan het andere uiteinde van het politieke spectrum ook groeperingen die net meer garen willen spinnen uit deze ontwikkelingen door bewust de angst en het wantrouwen bij de mensen aan te wakkeren. Met dezelfde bedoeling, "les extrêmes se touchent". Concreet wil het zogenaamde Vlaamse Pegida (geïnspireerd door Duitsland) een manifestatie in Antwerpen "voor vrijheid en tegen islamisering" op maandag 26 januari. Vooroordelen troef, alleen al het feit dat de vermoorde politieagent Achmed ook een moslim was, wordt gemakshalve vergeten.

Net zoals in Duitsland willen we het daarbij niet laten. Het is nodig een signaal te geven aan alle inwoners van dit land dat we ons niet tegen elkaar laten opzetten, noch door terroristen, noch door extreem-rechtse racisten. We zetten ons in voor meer solidariteit en tegen extremisme, racisme, islamofobie en discriminatie in onze samenleving.

We gaan niet "tegenbetogen" maar roepen mee op voor de vreedzame wake van Hart boven Hard op maandag 26 januari om 18u30 in Antwerpenop het Mechelseplein

Hand in Hand roept in de geest van “Zonder Haat Straat” op om deel te nemen aan deze wake. Diegenen die mee een spandoek of beachflag met "Hand in Hand tegen racisme en voor solidariteit” willen dragen geven best een seintje naar info@anti-racisme.be voor concrete afspraken.

Save the date: 28 februari Trefdag

Op 28 februari van 10 tot 13u houdt "Hand in Hand tegen racisme" een trefdag in Gent (Zebrastraat 32) met als thema: Uitdagingen in tijden van superdiversiteit (en ook in tijden van terreur en islamofobie).

Onze samenleving evolueert met rasse schreden naar een superdiverse samenleving. Veel van de kenmerken hiervan vinden we al in enkele van onze steden. Andere steden zullen volgen met impact op heel Vlaanderen. Deze evolutie heeft een aantal scherpe waarnemers aan het werk gezet en resulteerde in boeken, artikelen, onderzoeksrapporten, ...

We nodigen één van deze deskundigen uit om ons te begeleiden in onze zoektocht naar de uitdagingen die dit stelt voor de antiracistische praktijk. 

Daarna verkennen we in workshops en met verfrissende methodieken de kansen en obstakels van de superdiversiteit in de stad. Met allicht nieuwe inzichten en motivatie voor efficiënte aanpak. 

Er volgt nog een uitnodiging met de concrete agenda.

Het aantal plaatsen is beperkt.

Inschrijven kan nu al via info@anti-racisme.be met vermelding "28/2 Trefdag".

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier