Open VLD en CD&V, hou woord en begraaf de praktijktest niet!

Actieplatform #praktijktestennu

Brussel, 5 oktober 2015

Nu donderdag stemt de Commissie voor Werk van het Vlaams Parlement over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. De voorliggende meerderheidsresolutie trekt enkel de kaart van sensibilisering en zelfregulering. Van praktijktesten als noodzakelijk overheidsinstrument om het fenomeen bloot te leggen en te bestraffen, is geen sprake. “Zonder een handhavingsbeleid met praktijktesten blijft discriminatie ongestraft verder woekeren en onze arbeidsmarkt verzieken,” stelt Hakim Benichou van het actieplatform #praktijktestennu. 

Met een filmpje en een massamailactie wijst het platform de meerderheidspartijen op hun onbegrijpelijke bochtenwerk in dit dossier. “We roepen burgers op om massaal standaardmails te versturen naar de parlementsleden om de meerderheidspartijen te herinneren aan hun gemaakte beloftes rond praktijktesten en mystery calling,” zegt Jihad Van Puymbroeck van het actieplatform. 

Juridisch onderzoek 

In februari bleek uit een onderzoek van het Minderhedenforum dat twee op drie dienstenchequebedrijven ingaat op de vraag om geen allochtone poetshulp te sturen. Het ontketende een storm van reacties en verontwaardiging in media en parlement. Naast oppositiepartijen SP.A en GROEN profileerden ook CD&V en Open VLD zich als vurige pleitbezorgers van door de overheid uitgevoerde praktijktesten. De N-VA van Minister Muyters stemde, onder druk van haar coalitiepartners, in om een juridisch advies in te winnen over de mogelijkheid van praktijktesten door inspectiediensten. Dat uitgebreid rapport van topadvocatenkantoor Eubelius bevestigde twee zaken. Ten eerste dat de Vlaamse overheid wel bevoegd is om discriminatie te bestrijden binnen haar bevoegdheidsdomeinen (dienstencheques, interim,...). En ten tweede dat de Vlaamse sociale inspectie op een perfect legale manier toezicht kan houden via praktijktesten en mystery calling, mits hiervoor een decretaal kader met voldoende waarborgen wordt gecreëerd. 

Schuldig verzuim en struisvogelpolitiek 

“Onbegrijpelijk dat de meerderheid het juridisch advies dat ze zelf bestelde, gewoon naast zich neerlegt,” reageert Hakim Benichou op de nietszeggende resolutie waarmee de meerderheid de parlementaire hoorzittingen van de afgelopen maanden over discriminatie wil afsluiten. De meerderheidsresolutie zwijgt in alle talen over het Eubelius-advies en blijft zweren bij sensibilisering en zelfregulering. Nochtans pleitten de vele experts tijdens de hoorzittingen voor een wettelijk kader zodat de sociale inspectie praktijktesten kan uitvoeren. De overheid heeft de plicht om zelf de naleving van haar discriminatieregelgeving te controleren en mag dat niet zomaar uitbesteden aan sectoren en werkgevers. “Door enkel in te zetten op zelfregulering om discriminatie te bestrijden pleegt de overheid schuldig verzuim en doet ze aan struisvogelpolitiek,” vindt Hakim Benichou. “We laten het toezicht op de naleving van de regelgeving op voedselveiligheid en consumentenbescherming toch ook niet over aan supermarkten en banken?,” vervolgt Jihad Van Puymbroeck. 

Woordbreuk 

Met haar filmpje en de massamailing herinnert het actieplatform #praktijktestennu de meerderheidspartijen aan hun verkiezingsbeloftes en eerdere pleidooien in media en parlement voor praktijktesten. “Wij verwachten van onze politici dat ze de daad bij het woord voegen. Het talent dat ondanks de discriminatie op de arbeidsmarkt komt bovendrijven is enkel het topje van de ijsberg. Er zouden veel meer Warda El Kaddouri’s of Ish Ait Hamou’s zichtbaar zijn als discriminatie hard wordt aangepakt,” stelt Benichou.

De Commissie voor Werk buigt zich deze week over de meerderheidsresolutie om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. De zelfregulerings- en sensibiliseringsmaatregelen opgesomd in deze resolutie zijn echter ontoereikend voor een echt antidiscriminatiebeleid. "Een essentieel sluitstuk ontbreekt, namelijk een afdwingbaar en versterkt handhavingsbeleid tegen discriminatie", aldus Hakim Benichou. De Commissie heeft dan ook de verantwoordelijkheid om de meerderheidsresolutie op dat vlak grondig bij te sturen. “We vragen concreet dat de Commissie bij de bespreking van de meerderheidsresolutie het juridisch advies van Eubelius niet negeert. Dat stelt dat de Vlaamse sociale inspectie, mits een decretaal kader, praktijktesten mag inzetten om discriminatie op te sporen en te bestraffen,” besluit Jihad Van Puymbroeck. 

Historische kans 

Ook Warda El Kaddouri, VN-jongerenvertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad trekt aan de alarmbel: “Het debat blijft al jaren beperkt tot dure woorden en valse beloftes, terwijl discriminatie ongegeneerd en straffeloos blijft bestaan”. Warda ging bij scholen en jeugdorganisaties langs om met maatschappelijk kwetsbare jongeren te spreken over discriminatie. “Deze week speech ik bij de VN namens jongeren voor een hardere aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Ook in eigen land is het hoogtijd dat politici hun verantwoordelijkheid opnemen en inzetten op een effectief handhavingsbeleid voor discriminatie op de arbeidsmarkt. Ik roep hen op om deze historische kans te grijpen en praktijktesten in te voeren in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt”, aldus Warda. 

Bekijk de film en verstuur de standaardmails via http://jobdiscriminatie.be\praktijktestennu.
Het actieplatform #praktijktestennu is een coalitie van organisaties die werken aan en opkomen voor gelijke kansen en rechten.

Minderhedenforum, Hand in Hand, Vlaamse Jeugdraad, Uit de Marge, Kif Kif, Ella, Samenlevingsopbouw Antwerpen. Gesteund door Hart boven Hard en Movement X. 

PS. Het Eubelius-rapport vonden we op de website van Yasmine Kherbache: http://yasminekherbache.be/yasmine-kherbache-dient-decreet-voor-vlaamse-praktijktesten-in/

Hakim Benichou 

contactpersoon actieplatform #praktijktestennu 

hakim.benichou@samenlevingsopbouw.be 

GSM (0471) 703 489 

Foto's Steunbetuigingen

Hasan Duzgun

Gelijke kansen voor iedereen

Khadidja Ali Haïmoud

Het is 2015 in godsnaam! Onbegrijpelijk dat deze acties nog nodig zijn. Waar is de vrijheid als we geen gelijke kansen krijgen? Ik steun, jij steunt, hij steunt, wij steunen en zij steunen!!!

Bart Rogé

Tijd voor concrete maatregelen. #praktijktestennu

Jaison schroeyers

Diversiteit is alom aanwezig in onze maatschappij en zal zo blijven. Iedereen verdient een kans, ongeacht kleur/afkomst/religie/seksualiteit. Er is nergens plaats voor rascisme, ook niet in België.

Eva De Roovere

Uit: Om Mee Te Slapen (De jager, tekst&muziek: Eva De Roovere)

In elke kont dezelfde veren
Uit alle lijven hetzelfde sapsel

In elk gezicht dezelfde gaten
Op elke ziel dezelfde krassen

En elke eeuw dezelfde leiders
In elk gevecht dezelfde strijders
Voor elke dienst dezelfde goden
Voor elk gevoel dezelfde sloten

In elk hoofd dezelfde verzinsels
Voor elke leer dezelfde beginsels
Voor elk lied dezelfde rijmen
Voor elk sprookje hetzelfde einde

Jan Hautekiet

Werken is zoveel leuker met een bonte bende: jong, oud, lang, kort, man, vrouw, blank, zwart, en àlles daar tussenin, elk met zijn kunde, elk met zijn beperking.

Patsy Ben Ammou-Ruyskensveld

Mijn steun aan zij die werk zoeken met een exotisch klinkende naam, zonder melkwitte kleur én in de mogelijkheid zijn om meer dan alleen Vlaams te spreken. 

Al was het maar om mijn eigen zonen dit niet te laten meemaken ! We hebben nog 20 jaar om dit kwaad dat domweg structurele discriminatie op de arbeidsmarkt heet, uit te roeien. 

 

Klaartje Van Kerckem

Na 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie is de kloof tussen "wij" en "zij", tussen "autochtonen" en (excusez-moi-le-mot ) "allochtonen"  nog steeds beschamend groot. Vooroordelen swingen de pan uit en hebben via discriminatie een directe impact op de levenskansen van mensen met een migratieachtergrond en Moslims in het bijzonder. Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt en ik draag graag mijn steentje bij. Let's bridge the gap together! 

Jef Van Vinckenroye

Ik steun.

Prasad, Ali, Chris, Nelle en Barbara

Wij steunen

Dirk

Ik steun

Jan

Ik steun

Engracia uit Angola

Ik steun

Manou

ik steun

Nele

Ik steun

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier