Wat gaan we doen?

In een eerste fase willen we vooral de campagne en haar eisen bekendmaken en hiervoor steun winnen. Daarom vragen we alle sympathisanten om het campagnebeeld te verspreiden (digitaal of via affiches) en hun solidariteit te betuigen door een campagnepin te dragen.

In een tweede fase willen we de politieke partijen confronteren met deze eisen en hun concrete verkiezingbeloftes kenbaar maken aan de publieke opinie zodat deze goed geïnformeerd kan stemmen voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei 2014.

Tussendoor willen we in een aantal grotere steden of gemeenten ook lokaal campagne voeren.

We willen allerlei organisaties en hun vrijwilligers motiveren om hieraan mee te werken.

Zo werkt iedereen mee aan de sensibilisering van politici en werkgevers om van de werkvloer een plaats te maken:

  • waar mensen respect hebben voor elkaar,
  • waar verschillen mogen bestaan,
  • waar iedereen gelijke kansen heeft,
  • waar mensen samenwerken in solidariteit, zonder racisme of discriminatie,
  • waar iedereen dezelfde kansen krijgt ongeacht afkomst, religie of huidskleur.

Alle praktische info vind je bij “Meewerken”. 

Foto's Steunbetuigingen

Ali deed mee aan de fotoshoot en steunt de campagne

Racisme is een misdrijf en mag een overheid niet onbestraft laten. Ik pleit voor een structurele aanpak van het probleem.

 

Ludo

Discriminatie is een misdaad en moet aldus bestreden worden

 

Pagina's

Hand in Hand tegen racisme vzw (info), missie en visie

Grote Steenweg 91, 2600 Berchem-Antwerpen
T 03 - 281.15.05 / Twitter hih_antiracisme
E info@anti-racisme.be 

Steun: BE39 0000 0001 1619, vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Alvast dank.

Facebook Hand in Hand algemeen: https://www.facebook.com/pages/Hand-in-Hand-tegen-racisme/311909578832947

Facebook campagne tegen jobdiscriminatie: https://www.facebook.com/jobdiscriminatie

Wie regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten, kan zich inschrijven op onze mailinglijst en adressenlijst.

Contact- en bestelformulier